כ-10 גלויות ברכת חג יצאו לדפוס.

שנה חדשה היה החג היחיד שהספיק להתארח על הגלויות

גלויות

קלפי אמפייר
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9