כ-10 גלויות ברכת חג יצאו לדפוס.

שנה חדשה היה החג היחיד שהספיק להתארח על הגלויות

גלויות

Show More

© 2018 by Pavel Belsky (nostalgeekmania@gmail.com)