למעט הקלפים, יוצרי אמפייר דאגו לרענן את מלאי המרצ'נדייז הנלווה.

תחילה, יחד עם קלפי המשחק הרגילים חולקו גם קלפי מבצעים, קלפי סיפורים וכן גלויות.

בהמשך יצאו עם סדרות פוגים ומדבקות ובמקביל התפרסם קומיקס בתוסף המצוייר של מעריב לילדים

חומרים נלווים

קלפי אמפייר

גלויות

קלפי אמפייר

נוצצים

קומיקס אמפייר

קומיקס

קלפי אמפייר

אחר

(בהקמה)

פצצים

פצצים

קלפי אמפייר

מדבקות

(בהקמה)

קלפי אמפייר

פוגים

others_5_doubles.png
קלפי אמפייר

כפולים

קלפי אמפייר

סיפורים

קלפי אמפייר

מבצעים